Pazarlama ve İletişim

Kadınların iş hayatında sürdürebilir bir şekilde var olmaları ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek misyonu ile faaliyet gösteren PWN Istanbul’u tanıtmak, sahiplendiği ‘Cinsiyet Dengeli Liderlik” anlayışını geliştirmek; kurumlara ve bireylere taşımanın, yaygınlaştırmanın yollarını araştırmak ve birlikte bulmak üzere 2019’da çalışmalarımıza başladık.

Amacımız;

  1. “Cinsiyet Dengeli Liderlik” konusunda PWN Istanbul’u ulusal lider bir STK olarak konumlandırmak ve tanıtmak.
  2. PWN Istanbul’un “Cinsiyet Dengeli İş Yaşamı” konusunda yürüttüğü temel faaliyet alanları, projeleri ve işbirlikleri için pazarlama ve iletişim stratejisini belirlemek, uygulamak.
  3. Cinsiyet dengesinin iş yaşamına katkısını vurgulamak,
  4. “Cinsiyet Dengeli İş Yaşamı” konusunda geliştirilmiş politika, araştırma, prosedür ve uygulamaları takip edip yorumlayarak, sosyal medya aracılığıyla ve gereğinde geleneksel medyayı da kullanarak bireyler ve kurumlar ile paylaşmak.
  5. PWN Istanbul’un bireysel ve kurumsal üyeleri arasında iletişimi güçlendirmek, ortak iş yapma kültürü için business networking’i geliştirmek.
  6. PWN Istanbul ve “Cinsiyet Dengeli İş Yaşamı” konusunda ilham, enerji ve bilgi veren içerikler yaratarak dijital ayak izini ve dijital itibarını artırmak.
  7. Global şehir network’leri ile etkileşim ve benchmark oluşturmak.
  8. PWN Istanbul için fikir önderleri, karar vericiler ve kanun koyucular nezdinde lobi faaliyetlerine destek vermek.

Biz güçlü, yaratıcı, canlı ve hızlı bir ekibiz…
Bize Katılın!
istanbulepwn@gmail.com