Yönetim Kurulunda Kadın

Üyelerimiz arasındaki üst düzey yönetici liderlerin bazı çok özel ihtiyaçları olduğunu biliyoruz ve bu ihtiyaçları bir dizi hizmet ve girişimle destekliyoruz.