30 Mart 2016, Hilton Hotel / Harbiye’de gerçekleştirdiğimiz “Kadın Bilinci”  toplantımızda konuşmacımız olarak KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ı dinledik.

Bekir Bey konuşmasına başlarken, Türkiye’de yapılan somut veriler ve istatistiksel bilgiler üzerinden Metropolleşme ve Göç ‘den bahsetti. “Kırsal alandan şehirlere göç eden kişilerin beraberinde getirdiği gelenekler, kişiler için ikilem yaratsa da güçlü bir referans. Göç alan metropollerde gettolaşma kendi eko sistemini yaratıyor, uçurumlar arttıkça kutuplaşma ortaya çıkıyor. Gelenek ve Modernleşme arasında ikileme düşen kişilerde şiddet baş gösteriyor. Konuşulan tüm bu meselelerin ortasında “kadın” var. Kadın sadece Türkiye’nin konusu değil, Dünyanın konusu” Bekir Bey konuşmasının devamında çözüm olarak bizlere çok faydalı fikirler sundu. “Kadını, her türlü hayata katmamız lazım. Eğitelim, İş yaratalım, Siyasete ve Sivil Toplum Hareketlerine dahil edelim. Aksi takdirde ataerkil düzenin olduğu gibi devam etmesi çok daha ciddi sorunlar yaratabilir”.