Cinsiyet Dengesi Gerilerken Araştırmalardan Hız Almak

Kurumlarda Çeşitlilik ekibi olarak modern çalışma hayatının güncel konusu olan Çeşitlilik kavramını cinsiyet ve fırsat eşitliği odağındakurumlara taşımanın ve geliştirmenin yollarını araştırmak üzere 2016’da çalışmalarımıza başladık. Bu yönde uygulanabilir politika, süreç ve metodoloji geliştirerek bir rehber oluşturmayı ve bu rehberi şirketler ile paylaşarak cinsiyet dengesine ulaşma hızımızı arttırmayı amaç edindik.

İlk iş olarak, Türkiye’deki mevcut durumu anlamak istedik. Yaz sonunda Başkanımız Sibel Yücesan Mercer’ın Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça (When Women Thrive) Araştırması’nı Türkiye’de yapmayı planladıklarını ve PWN – İstanbul networkünü dahil ederek katılımcı şirketlerin sayısını arttırmayı arzu ettiklerini bizimle paylaştı. Bu iş birliğinin Çeşitlilik konusunda bize veri bazlı bilgi sağlaması açısından önemli olduğuna inanarak anket çalışmalarına dahil olduk, Mercer ile iş birliğine başladık.

İkinci olarak ise, STK- Özel Sektör- Akademi üçgenini çalışmamıza entegre etmek istedik. Koç Üniversitesi ile görüşerek, Türkiye’deki akademik çalışmalar hakkında bilgi aldık ve olası iş birliği alanlarımızı konuştuk. İş birliği yapma konusunda hemfikir olduk.

Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması Mercer’ın öncüğülünde 2014’den beri global olarak yürütülmektedir ve sonuçları World Economic Forum’da yayınlanmaktadır. Araştırma, ülkelerin cinsiyet çeşitliliği konusundaki mevcut durumunu tespit etmeyi, 5-10 yıllık projeksiyonlar çıkartmayı ve veri bazlı yol haritası oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, uygulanmakta olan politika ve programların somut çıktılara (sağlık, kazanç, kariyer gelişimi ve hareketleri gibi) yansımasını ölçmektedir. Anket, üç ana boyutta tasarlanmıştır:

Şirketlerde uygulanmakta olan politikalar, programlar, yönetim becerileri ve kültürel boyut,

Şirketlerde uygulanmakta olan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık operasyonlarının derinliği,

Şirketlerin dahili kariyer hareketleri dinamiklerinin sayısal bilgisi (kariyer seviyeleri bazında işe alım, promosyon/atama, işten ayrılma verileri)

Araştırmaya 42 ülkeden 687 şirket katılmıştır; Amerika, Avrupa ve Latin Amerika bölgeleri tüm verilerin %75’ni oluşturmaktadır. Türkiye ankete 40 şirket ile dahil olarak, dünyada 4. büyük katılımı yapan ülke olmuştur. Türkiye sonuçlarının dünya verileri ile kıyaslanabiliyor olması bizim açımızdan önemli bir gösterge olacaktır.

Türkiye’de anketinin ilk verilerini aralık ayında almış bulunmaktayız, şubat ayında ise rapor tüm detayları ile hazırlanmış olacaktır. Verilerden birkaç sonucu hemen görmek mümkün oldu:

Türkiye’de kadınların iş hayatındaki oranı %30’lar civarındadır. Bu oran, kariyer seviyelerinde yükseldikçe azalarak %26’ya kadar gerilemektedir.

Türkiye’de mevcut uygulamalar aynen devam ettiğinde;

Toplam işgücü olarak genele bakıldığında, cinsiyet dengesinin kadınların lehine az da olsa hızlanacağını tahmin edebiliriz.

Bu gidişatın kaynağı, en kalabalık ekip olan ‘destek personel’ ve ‘profesyonel /uzman’ kademesi olacaktır.

Yönetici ve üst düzey yöneticilerin seviyesinde ise dengenin kadınlar aleyhine gerilediğine/yavaşladığına tanık olabileceğiz. Zira, işe alım ve işten ayırılma oranları erkekler lehine gözükmekte ve promosyon/atama oranları benzerdir.

Türkiye’de üst düzey yönetim ekibinin cinsiyet dengeli iş hayatına inanıyor olması (%76) oldukça olumlu bir haber olmakla birlikte, sadece inançlı olunması uygulamaların etkinliğini beraberinde getirmemekte ve somut sonuçlara yansımamaktadır.

İşgücünde sadece %30 civarında varlık gösteren kadınların, yönetici ve üst düzey yönetici kademelerinde varlığının artması bir yana daha da gerilememesi için vakit geçirmeden harekete geçilmesi gerekmektedir.

2017’nin ilk çeyreğinde, araştırmadan daha detaylı sonuç elde etmiş ve aksiyon planı önerileri elde etmiş olmayı planlamaktayız. Mart ayında gerçekleştirmeyi planladığımız PWN – Konferansı çalışmalar için önemli bir platform oluşturacaktır.