Yeni dönem ve geçen dönem başkanlarımız Sibel Yücesan ve Demet Çaldağ, E&Y #womenfastforward inisiyatifi altında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarının ikincisinde PWN Istanbul’u temsil ettiler. Üyelerimizden E&Y Entrepreneurial Winning Women Director, EMEIA, İmge Kaya Sabancı’nın da ev sahibi olduğu toplantının amacı “Üst düzey yönetici ve karar verici rollerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının hızlandırılması için kadın ve erkek rol-model sayısını ve görünürlüğünü artırmak” oldu. İlk yuvarlak masa etkinliğinde , Türkiye’de kadınların güçlenmesi ve iş dünyasında başarı ile ilerlemekte olan kadınların önündeki engelleri aşmaları için alınabilecek aksiyonlar tartışılmıştı.

Bu yuvarlak masa etkinliğinde ise bu önerilerden “Üst düzey yönetici ve karar verici rollerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının hızlandırılması için kadın ve erkek rol-model sayısını ve görünürlüğünü artırmak” konusunu tartışılarak, Türkiye için somut, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirildi. Geliştirilen bu çözüm önerileri diğer ülkelerin çıktılarıyla beraber Ocak 2017’de Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’nda bir rapor halinde sunulacak. Somut önerilerin gerçekleştirilmesinde PWN Istanbul olarak katkıda bulunabilinecek alanlar tespit edildi. Gelişmeleri heyecanla takip ediyor olacağız.