Sevgili PWN Üyeleri, 

Ülkemizde yaşanan “göç” ve “hukuk” hepimizin meselesi.  Farkında mıyız? Hazırlıklı mıyız?

Bir ucundan tutmak için 48 saatlik, “Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç Hukuku Programı”nı hazırladık. 15 Ekim 2016 tarihinde başlayan program 5 hafta sürüyor. Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde hayata geçiyor; yabancılık, serbest dolaşım, göç ve iltica konularını uzman akademisyen ve uygulamacı hukukçularla ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıyor. Bir nevi göç hukuku uzmanlık programı diyebiliriz. 

Programın SEM sitesinde duyurusu linkini aşağıda, afişi ektedir.

Yaşanan yoğun göç dalgasıyla, birbiri ardına çıkan düzenlemeler uygulamacılara yeterli desteği sağlamıyor.  Bu alanda yaşanan

·      kavram kargaşasına açıklık getirmeyi,

·      hukuk uygulamalarında yeknesaklığı geliştirmeyi,

·      hukukçu, kamu görevlisi, STK çalışanlarını rehberlik etmeyi

·       Türk hukukunu uluslararası hukukla besleyerek desteklemeyi amaçlıyoruz.

 

Neden uluslararası boyutuyla göç hukuku?

 

Göç, hukukun pek çok farklı alanını ilgilendiren ve her daim ulusallar-üstü bir olgu. Bir insanlık gerçeği. Uluslararası pek çok hukuk belgesinin konusu. Ülkemizde Suriyeli mülteciler için düzenlemeler çıkarıldı, yabancılar kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Bu yasal düzenlemelerin mehaz kanunu AB düzenlemeleridir. Peki bizler AB hukuk düzenlemelerini tanıyor muyuz? AB düzenlemeleri uluslararası belgelere atıf yapmaktadır. Göç hukuku bir zincirdir.

Bugün yabancılık unsuru hayatıın her alanında var.

Yabancılık ve göç alanında çok kısa bir zamanda, pek çok değişik söz konusu oldu.  Bu alandaki, kavram boşluklarının, kafa karışıklığının ve çelişkili yorum ve uygulamaların giderilmesi, bireysel hakların uluslararası standartlarda korunması ve geliştirilmesi için vazgeçilmezdir. Ülkemizde uluslarararası normlarda hukuk eğitim ve düzeninin hayata geçmesine inanıyoruz. 

Bu alanda öncü, bilgisiyle söz sahibi olan hukukçu ve uzmanlara ihtiyacımız var.

Bilgi ve tecrübelerimizi aktararak ve paylaşarak meslektaşlarımızı desteklemek gayesiyle yol çıktık. Her düzeyde katılımla gelişeceğimizi biliyoruz.  Programın duyurulması ve paylaşımı beni ayrıca sevindirir. İlgilenenlerin 0212 373 59 00 nolu telefondan Gülcan Hanım’a ön kayıt yaptırmasını rica ederim. 

Selam ve sevgilerimle,

Program Koordinatörü,

Dr. Serçin Kutucu


 http://sem.kemerburgaz.edu.tr/egitimler/detay/Goc-Hukuku/103/180/0