Ernst & Young Kadın Kurultayı Yuvarlak Masa Toplantılarına Katıldık

Yeni dönem ve geçen dönem başkanlarımız Sibel Yücesan ve Demet Çaldağ, E&Y…