#İSTANBULSÖZLEŞMESİYAŞATIR

İstanbul Sözleşmesi Hakkında Açıklama

PWN İstanbul – Profesyonel İş Kadınları Derneği; Türkiye’nin, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) taraf olmayı sonlandırmasından derin endişe ve kaygı duymaktadır.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyadaki en yaygın insan hakları ihlallerinden biridir. Dünya genelinde her üç kadından birinin yaşamları boyunca eşi veya birlikte oldukları kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete veya eşi ya da ilişkide olmadığı bir kimse tarafından cinsel şiddete maruz bırakıldığı tahmin edilmektedir ki bu oran son on yılda büyük ölçüde değişmemiştir. En son noktada ve çoğu kez bir şiddet sürekliliğinin nihai eylemi olarak her yıl yüzlerce kadın öldürülmektedir. COVID-19 salgını, hareketliliğin kısıtlanması, sosyal izolasyon ve ekonomik güvensizlik nedeniyle dünya çapında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin daha da artmasına neden olmuştur.

Bu yaygın insan hakkı ihlalinin üstesinden gelmek için politika, yasama ve kurumsal düzeyde bütünlüklü ve kapsamlı eylemlere ihtiyaç vardır ve İstanbul Sözleşmesi’nin devletler tarafından onaylanması ve uygulanması bu yönde çok önemli bir taahhüdü ifade etmektedir.

Türkiye, Sözleşmeyi 2012 yılında ilk onaylayan ülkedir ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kabul edilmesi de dahil olmak üzere, ulusal mevzuatını Sözleşme ile uyumlu hale getirmek için önemli adımlar atmıştır. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının, kadına yönelik şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için şimdiye kadar sarf edilen önemli çabalara zarar vermesinden ve ulusal yasal, politik ve kurumsal çerçevenin daha da güçlendirilmesine yönelik ilerlemeyi engelleyebileceğinden endişe etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasına bağlı kalarak, tüm kadın ve kız çocuklarının güvenliğini ve haklarını korumaya ve geliştirmeye devam etmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bugüne kadar 45 ülke ve Avrupa Birliği’nin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olan Türkiye’nin sözleşmeden çekilerek uluslararası zeminde kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair verdiği sözden dönmesi, kadınların bugüne kadar kazanılmış yasal haklarını tehdit edecek ve kadınların yaşam hakkını devlet güvencesinden mahrum bırakacaktır. Yetkilileri, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından vazgeçmeye ve kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü girişimin karşısında durmaya davet ediyoruz.