‘ZAMANSIZ SÖYLEŞİLER’ 

PANDEMİDE LİDERLİĞİN İZ DÜŞÜMÜ NİTELİĞİNDE

PWN İstanbul öncülüğünde PWN İstanbul üyesi veya eşitlik elçisi on beş liderle yapılan söyleşileri kapsayan ve Ceres Yayınları tarafından yayınlanan “PANDEMİDE LİDERLİK-Zamansız Söyleşiler” kitabının lansmanı online ortamda geniş bir katılımla gerçekleşti. Kitapta yer alan liderlerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, liderler hem kitapta paylaştıkları önemli satır başlarını vurgulandı, hem de pandemiyle gelen yeni iş yaşamının dinamiklerini paylaştı.

09 Nisan 2021, İstanbul; 

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının liderlerinin pandemi dönemini nasıl yönettiklerini, neler yaşadıklarını, değişime nasıl adapte olduklarını, kendilerinin ve çalışanlarının motivasyonlarını nasıl koruyabildiklerini kapsayan ve Ceres Yayınları tarafından yayınlanan “PANDEMİDE LİDERLİK-Zamansız Söyleşiler” kitabının lansmanı; PWN İstanbul ev sahipliğinde 08 Nisan’da panel formatında online bir buluşma ile gerçekleştirildi.

Pandemide liderliğin iz düşümü niteliğinde olan kitabın lansman panelinin moderasyonu PWN İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve TimePR Başkanı Sevda Solak tarafından yapıldı. Buluşma, “PANDEMİDE LİDERLİK-Zamansız Söyleşiler” kitabının yazarıPWN İstanbul Başkanı ve Fark Holding CHRO’su Aylin Satun Olsun’un açılış konuşması ile başladı. Olsun, “Zamansız Söyleşilerin Hikayesi” başlıklı konuşmasında, pandemide yaşanan değişimi kitapta yer alan liderlerin perspektifinden özetleyerek, pandeminin çalışma yaşamına getirdiği değişimlerin liderlerin öncülüğünde hız kazandığını söyledi. PWN İstanbul’un kadının güçlendirilmesi ve cesaretlenmesi ile ilgili küresel misyonunu da paylaşan Aylin Satun Olsun, kitabın gelecek kuşaklar için tarihi bir döneme zamansız bir bakış açısı ile ışık tutmasını amaçladıklarını ifade etti.

Risk alarak değişimi yöneten liderlerin dönemi olacak

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, pandeminin ilk yılının herkes için adaptasyon süreci olduğunu, deneme yanılma yoluyla yol alındığını fakat gelinen noktada kurumsal yaşamın gereken değişimi hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Serter, “Bir liderin ana görevi sorunlara çözüm bulmak ama aynı zamanda organizasyonunun ve insanlarının önünü açmak, fırsatları görmek ve o fırsatların peşinden gitmektir” ifadelerini kullandı. Serter, bu dönemin risk almayı seven ve değişimi risklere rağmen göz alan liderlerin dönemi olacağını belirtti. Ahu Büyükkuşoğlu Serter, hibrit yaşamanın gerekliliklerini yerine getiriyor olsak da gerçek insan ilişkilerini mühürlemek için yüzyüze iletişimin önemli olduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Yeni çağın savaşlarının virüsler yoluyla olma riski nedeniyle hem devlet hem de kamu kuruluşlarının stratejilerini gözden geçirmelerinin ve başarılı olmak için ortak hareket etmek gerektiğini de belirtti.

“Metalik iletişim uzun vadeli sorunlara yol açabilir”

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, pandemi döneminin iletişimi nitelik olarak olumsuz etkilediğini, tamamen dijitale dönüşen iletişimin metalik iletişime geçtiğini belirterek, bunun da günlük yaşam alışkanlıkları üzerinde uzun vadeli sorunlar doğurabileceğine dikkat çekti. Pura, bu uzun vadeli sorunların kişisel gelişimi artırma çabalarıyla dengede tutulabileceğini söyledi. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının sürdürülebilir bir yaşam için kritik önem taşıdığına değinen Pura, Toplumsal eşitlik ihtiyacının pandemi döneminde belirgin olarak hissedilmeye başlandığını vurguladı. Reklamverenler Derneği’nin reklam filmlerindeki kadın erkek eşitliğini sağlama misyonuyla yaptığı çalışmaların sonuçlarından örnekler veren Ahmet Pura, bu alandaki gelişmelerin de umut verici olduğunu belirtti. 2018’deki ilk raporda, reklamlardaki ana karakterin yüzde 65 erkek olduğunu, bugün gelinen noktada ise erkek karakter oranının yüzde 47, kadın karakter oranının ise yüzde 53 oranında gerçekleştiğini belirtti. Pura ayrıca reklam yatırımlarının 2020 yılında tüm olumsuzlara rağmen yüzde 24 büyüme sağladığını, bu büyümenin çok önemli olduğunu belirtti.

Krizle yaşamaya alışmak zorundayız

Sodexo On-Site Services Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu, pandemi krizinin ekonomik krizlere alışık Türk liderleri için bile zorlayıcı fakat öğretici olduğunu, önemli olanın bu kazanımları korumak olduğunu vurguladı. Pandeminin ilk gününden itibaren insani ihtiyaçlara odaklandıklarını söyleyen Zeytinoğlu, sürece mental sağlık, bedensel sağlık, aile mutluluğu ve sonrasında iş sıralamasında baktıklarını belirtti. İş kaybetme ile ilgili kaygıları tamamen ortadan kaldırarak ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak krizin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Ahmet Zeytinoğlu, şirket mottosu olan ‘yaşam kalitesini koruma’ sözünü tüm paydaşlar için hayata geçirmeye odaklandıklarını söyledi.

“Daha çevik ve daha esnek bir iş dünyası”

NOTE Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, pandemi krizinin yeni bir çağ başlattığını ve geçtiğimiz yılın, davranış değişikliğini mümkün kılan zamanı insana verdiğini söyledi. Uzun yıllardır planlanan dijitalleşmenin bu süreçte zorunlu olarak yaşandığına değinen Koparal, online toplantı ve kongrelerden uzaktan eğitimlere kadar her adıma hızla adapte olunduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin, hibrit çalışmanın, evde olmanın insanı farklı yönlere doğru değiştirdiğini söyleyen Koparal, farkındalıkların arttığını ve ister istemez çağla beraber insanın da değiştiğine değindi. Pandeminin daha çevik, daha esnek bir iş dünyası ve liderlik ortamı oluşturduğunu söyleyen Beril Koparal, değişimin kozmetik sektöründe de köklü değişiklikler oluşturduğunu, teknoloji destekli online alışverişin kozmetik sektörü için çok önemli bir değişim olduğunu örneklerle anlattı.

“Liderlerin öğrenme çevikliği ‘daha da’ önemli hale geldi.”

Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Gülden Berkman, öğrenme çevikliği kavramının yetenek için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde net olarak ortaya çıktığına vurgu yaptı. Berkman, pandeminin 2005’ten beri yaşanmakta olan büyük değişimin aksiyona dönmesine destek olduğunu söyledi. İlaç sektöründe tanıtımların pandemi öncesi yüzde 100 yüzyüze ziyaretle gerçekleşirken bu oranın pandemide sıfırlandığını ve şu anda da yüzde 80 online görüşme şekline dönüştüğünü söyledi. Öğrenme çevikliğinin yeni tanımlarına mental zekanın, duygusal zekaya, CQ yani kültürel zekâ kavramının da eklendiğini belirten Berkman, CQ’nun insanın içindeki öğrenme iştahını ifade ettiğini ve pandemi sonrası tüm bu özelliklerin kritik önem kazandığını vurguladı.

“Sil baştan başlamak gerek”

Panelin son konuğu olarak söz alan Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, zoom yorgunluğu anlamına gelen “Zoom fatigue” kavramından söz etti. İçinden geçilen dönemin çevrimiçi yorgunluk oluşturduğuna ve insanların pandemi öncesi hayatlarını çevrim içi olarak devam ettirme eğilimi içinde olduklarını belirtti. Yeşildere yeni dönemin, eskisinin çevrimiçi devamı değil beyaz bir sayfa açma ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti. “Reset” kavramının yeni dönemde dünyanın en önemli problemi olacağını söyleyen Yeşildere, liderliğin tanımının ise tüm değişime karşı aynı kaldığını ifade etti. Liderin sonuç odaklı olmak adına bugünkü beklentileri yerine getirmesi, gelecekteki beklentileri garanti altına alması ve en iyinin yapılmadığını düşünerek sürekli değişime liderlik etmesi gerektiğini ifade eden Yeşildere, gelecekteki liderlik tanımının da büyük bir değişime uğramayacağını belirtti. Kurumsal liderlerin sorumluluklarının giderek arttığına değinen Murat Yeşildere, kurumsal liderlerin rakamsal değerlerin ötesinde bir performans ortaya koymaları gerektiğinin altını çizdi.

Kitabın geliri kız çocukları ve kadınlara

PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun panelin sonunda “PANDEMİDE LİDERLİK-Zamansız Söyleşiler” kitabının telif gelirlerinin yine kız çocukları ve kadın istihdamı üzerine projelerde değerlendirileceği ve bu amacın aynı zamanda PWN İstanbul’un paydaşı olan YenidenBiz Derneği ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Panel, konukların yöneltilen sorular ve verilen yanıtlarla devam ederek, PWN’in küresel misyonuna uygun olarak kadının hayatın tüm alanlarındaki güçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekilerek son buldu.

Editöre Not: 

“PANDEMİDE LİDERLİK-Zamansız Söyleşiler” Kitabı Hakkında

PWN İstanbul ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı “PANDEMİDE LİDERLİK-Zamansız Söyleşiler” kitabı; Mart ayı başında Ceres Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Türkiye’nin önde gelen kurumlarını yöneten liderlerinin pandemi dönemini nasıl yönettiklerini, neler yaşadıklarını, değişime nasıl adapte olduklarını, kendilerinin ve çalışanlarının motivasyonlarını nasıl koruyabildiklerini kapsayan bu özel çalışma, iş dünyası tarihine de “bir izdüşümü olma” niteliği taşıyor.

PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun’un kaleme aldığı, PWN İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Solak’ın PWN İstanbul ekibinin pandemi deneyimlerini paylaştığı Zamansız Söyleşiler’de PWN İstanbul üyesi veya eşitlik elçisi çok değerli bu on beş lider pandemi sürecindeki liderlik yaklaşımlarını özetlediler. Kitapta yer alan liderler: Mustafa Cem Açık, Güldem Berkman, Damla Birol, Ahmet Dördüncü, Hüseyin Geliş, Beril Koparal, Levent Kömür, Türkân Özilhan, Canan Özsoy, Ahmet Pura, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Tankut Turnaoğlu, Murat Yeşildere ve Ahmet Zeytinoğlu.

Kitap Tanıtım Filmi Youtube Linki: https://youtu.be/vsomulyXckM

Professional Women’s Network Hakkında

PWN (Professional Women’s Network), 1996 yılında Paris’te kurulmuş toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyet dengeli bir toplumun oluşması için iş hayatındaki kadınların istihdamını ve kariyer gelişimini destekleyici faaliyetler üreten, online ve yüz yüze faaliyet gösteren, global bir sivil toplum kuruluşudur. Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında 20 ülkede 31 şehir ağına sahiptir. PWN İstanbul ise bu küresel bir ağın parçası ve en büyük beş şehir ağından birisidir ve İstanbul’da 2013 yılından bu yana kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve liderler olarak yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgi için: www.pwnistanbul.net ve www.pwnglobal.net