Bülten – Bireysel Üye Etkileşim Çalışma Grubu

Bireysel Üye Etkileşim Çalışma Grubu olarak üyelerimizin, PWN İstanbul’a attıkları ilk adımından itibaren ihtiyaçlarını anlamak ve kendilerini rahat, mutlu hissedebilecekleri bir çalışma gruplarında yer almalarını sağlamak hedefiyle çalışıyoruz.

Bu doğrultuda yeni üyelerle “Hoş Geldin” görüşmelerinin yanı sıra Buddy Programı ile de her yeni üyemizin ağımız içindeki daha kıdemli üyeler ile eşleştirilmesini yapıyoruz. Mentornity platformunda gerçekleştirilen eşleştirme ve takip çalışmaları ile her Buddy’nin aramıza yeni katılan üyeler ile yapacağı yolculukta kendilerine güvenli bir yol çizmelerine de destek oluyoruz. Ayrıca PWN İstanbul üyeleri arasında tanışıklığı ve etkileşimi arttırmayı hedeflediğimiz PAC çalışmasını da denemeler sonrası uygulanmaya başladık.

Yeni üyelerin birbirleri ile tanışması, oryantasyonun sağlaması ve çalışma gruplarını yakından tanıyarak sağlıklı tercih yapmaları için her ayın ikinci Cumartesi günü sabah kahvaltılar düzenliyoruz. Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki tanışma kahvaltılarında gözlemlediğimiz yüksek memnuniyet bizi memnun etti. Kız kardeşlik ruhu ile gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımıza ve özellikle Buddy çalışmasına destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

PWN İstanbul Buddy Programı nedir?

Derneğimizin tüm üyelerinin kısa süre içinde birbirileri ile iletişim ve etkileşime geçmesi hem üyelerimizin bağlılık ve motivasyonu hem de derneğimizin etki sahasını genişletmesi açısından kritik önem taşıyor. Yeni üyelerimizin kısa sürede farklı üyelerle tanışıklık ve işbirliğini artırabilmek için PWN İstanbul Buddy Programı oluşturuldu.

Bu programda her yeni üye “Üye Etkileşim Komitesi” tarafından belirlenecek bir Buddy ile Mentornity Sistemi üzerinden eşleştiriliyor. Bu eşleşme sonrasında Buddy ve yeni üyeye sistem üzerinden bir e-mail gidiyor ve üç ay sürecek süreç başlamış oluyor. Buddy yeni üye eşleşmesi sonrasında mümkünse yüz yüze veya telefonla en az üç görüşme yapılması bekleniyor. Bu görüşmelerin ilk ikisinde tanışma, etkinliklere davet ve eşlik etme, PWN hakkında yeni üyenin beklentilerini alma, gerekirse çalışma grubu liderleri ile bağlantı kurma; üçüncüsünde ise PWN İstanbul çalışmaları hakkında geri bildirim, yeni üye sorularını cevaplama, iş/sosyal vb. alanlarda kişisel etkileşimle paylaşım ya da destek olma konularının görüşülmesini öneriyoruz.

Toplantıların ardından notlarının ve verilen geri bildirimleri Mentornity Sistemi’ne girilmesini, sistemin takibi ve geliştirilmesi için son derece önemli buluyoruz. Bu toplantıları organize etmek Buddy’nin sorumluluğunda olmakla birlikte, programın başarısı için elbette her iki tarafın da çabası gerekiyor. Programda bir Buddy birden çok yeni üye ile çalışabiliyor.

PWN PAC: Peer Accountability Club Nedir?

“Birlikte Öğreniyor, Birlikte Amaçlarımıza Ulaşıyoruz” sloganıyla yola çıktığımız PAC çalışması; PWN üyeleri arasında tanışıklığı ve etkileşimi arttırmayı, PWN ağı içinde grup koçluğu ile amaçlara ulaşım sürecini hızlandırmayı, ortak öğrenme alanı yaratmayı, eğlenmeyi ve kişisel bağlılık oluşturmayı hedefliyor.

PAC içinde uyguladığımız sistem aslında bir açık kaynak olan “Working Out Loud” . Söz konusu açık kaynak John Stepper tarafından geliştirilmiş. Stepper, Working Out Loud kitabının yazarı, sosyal diyalogun ön planda olduğu öğrenmeyi hızlandıran bir süreç tasarlamış. Morgan Stanley, Deutsche Bank gibi uluslararası kuruluşlara bu yaklaşım çerçevesinde pek çok kurum ve kuruluşa destek oluyor. Biz de söz konusu 12 haftalık programı PWN için uyarladık.

PAC, PWN üyeleri arasında 4’er kişilik küçük gruplar halinde, en az altı en çok 12 haftalık akran koçluğu programıdır. Özellikle birbirini tanımayan üyelerin, bir araya gelmesi, ortak ya da farklı amaçlar için birbirine destek olması, kişisel etki alanlarını genişletmesi, hem dijital hem de yüz yüze kişisel ağı ile amaçlarına keyif, eğlence ve ortak motivasyonla ulaşma sürecidir. PAC ile yeni tanıştığımız kişilerle birbirimizin amaçları için birlikte çalışmaktayız. Amacımız bireysel fayda yaratmanın yanında, yardım etmenin sihirli etkisini yaşamak.

Ne yapmak istiyorum?”, “Bana kim yardım eder?”, “Ben nasıl katkıda bulunabilirim?“ sorularıyla başlayan çalışma; cömertlik, diğer insanlarla bağlantı kurma, yeni bilgiler edinme, paylaşıma odaklanma ve yönetme sürecidir. “İlginizi Akort Edin”, “Görünürlüğünüzü Artırın”,” Daha Fazla Orijinal Katkılar Keşfedin” 12 haftalık çalışma başlıklarında birkaçı…

PAC içerisinde gruba bağlılık sözü vermek, olmaz ise olmazımız. Yüz yüze ya da görüntülü olarak her haftada aynı gün ve saatte görüşmek/bir araya gelmek ise PAC’in altın anahtarları. Çalışmanın detaylı bilgilerine Türkçe ve İngilizce olarak www.workingoutloud.com ulaşabilirsiniz.