Bülten – Erkeklerin Desteği Çalışma Grubu

2016 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini destekleyen 40 CEO’nun katılımı ile oluşturulan manifestoya destek verenlerin katkısı her sene gittikçe artıyor. 2018 yılında 58 CEO Eşitlik Elçimiz bulunurken, şu anda Cinsiyet Eşitlik Elçisi Sözleşmesi’ne imza atan 90 CEO’ya ulaştık.

Bu sözleşmeyi imzalayan CEO’larımız Eşitlik Elçisi olmayı kabul ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediklerini ve bu kapsamda gönüllü faaliyetlere destek olacaklarını teyit ediyor.

Son imzacılarımızdan Keramik Makine Genel Müdürü Cem Büyükçıngıl, Ambalaj Makinecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektörde çeşitli projelerin geliştirilmesine de destek veriyor. Kendisi ile yaptığımız sohbet sonrasında Eşitlik Elçisi olarak imzacı olmanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratacak her türlü projede tüm samimiyeti ile destek olacağını belirtti.

Mobil Operatörleri Derneği Genel Sekreteri Erhun Baş, Eşitlik Elçisi CEO’lar hareketine katılanlar arasında… Baş, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu’nu imzalarken, m-TOD olarak üyeleri ile birlikte cinsiyet eşitliğine verdikleri değerin altını çizdi.

Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne katılan PWN İstanbul kurumsal üyelerinden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise hem kurumsal hem de bireysel olarak PWN içinde yer almaktan çok gurur duyduğunu aktardı ve Eşitlik Elçisi olmanın kendisi ve kurumu adına çok anlamlı olduğunu ifade etti. Bahçeşehir Okulları tüm Türkiye çapında 60 ilde 128 kampus bünyesinde yüzde 87 oranında kadın çalışana sahiptir. Bu oranın yüzde 78’i ise yönetici kadrosunda yer almaktadır.

Son olarak Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne katılan Pfizer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar arasına katılmış olmak beni daha iyi bir insan, yönetici ve baba olma yönünde geliştireceğini belirtiyor.

Yeni üyelerimiz ile birlikte Engaging Men Grubu gönüllü üye sayımız 17 kişiye ulaştı. Gönüllülerimiz ile düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda toplumsal cinsiyet dengeli ortamlar yaratmak adına yapılabilecekleri masaya yatırarak, yeni projeler üretmeye devam ediyoruz.

Bu doğrultuda 2020 yılı stratejik planlamalarımızı ve yeni projelerimizi belirledik. Öncelikli hedefimiz manifestoyu imzalamış olan CEO’larımız ile birlikte daha yakın temasta olarak etkileşimimizi devam ettirmek olacak. Eşitlik Elçisi CEO’lar ile yapacağımız röportajlarla, manifestonun imzaladığı günden bu yana geçen süreçte kurumda yaşanan değişimleri, kurum bünyesinde çalışan kadın sayısındaki artışı ve istihdamda sağlanan katma değeri sorgulamayı arzu ediyoruz. Böylece süreci istatistiksel olarak da ortaya koyma şansı yakalayacağımızı düşünüyoruz.