Bülten – Kurumlarda Çeşitlilik Çalışma Grubu

Kurumlarda Çeşitlilik Çalışma Grubu olarak modern çalışma hayatının güncel konusu olan çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramını cinsiyet ve fırsat eşitliği odağında kurumlara taşımanın ve geliştirmenin yollarını araştırmak üzere 2016’da çalışmalarımıza başladık. Amacımız;

  • Cinsiyet dengesinin iş yaşamına katkısını vurgulamak,
  • Türkiye’nin lider şirketlerini her seviyede kadın temsil oranını ve kariyer hareketlerini (işe alım, terfi, tutunma) veriler ile izlemeye yönlendirmek,
  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda geliştirilmiş politika, prosedür ve uygulamaları takip ederek iyi/kötü uygulamaları şirketler ile paylaşmak,
  • Şirketleri somut aksiyonlara yönlendirme ve bu yolda onlara gönüllü destek vermek.

2018 yılında kurumlarda farkındalık arttırıcı, cesaretlendirici ve hızlandırıcı olma misyonu ile Diversity Lab. I Çeşitlilik Çalışmaları için içerik geliştirdik, tanıtım ve uygulama faaliyetlerine odaklandık.

Workshoplarının içeriğini tasarlarken, katılımcı profesyonellerin şirketlerinde cinsiyet dengeli iş yaşamı ve kapsayıcı/pozitif kültürü ilerletmede değişimi hızlandırıcı rol oynamalarını sağlamayı, farkındalık seviyelerini yükselterek meseleye çözüm amaçlı yaklaşmalarını ve iş yaşamındaki uygulamalarının etkinliğini arttırmalarına aracı olmayı hedefledik.

Son 12 ay içinde, Diversity Lab. I Çeşitlilik Çalışmaları’nı kurumsal üyelerimiz olan Anadolu Holding, Metlife, Cargill ve Mey Diageo’da ve PWN İstanbul Yönetim Ekibi ile gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla üst ve orta kademe yöneticiler ile uzman kademelerden kadın – erkek karışık grup profesyonellerden oluşan 88 katılımcıya ulaştık. Genel olarak, workshop’larda memnuniyetin yüksek olduğunu (%90-93) ve amacımıza ulaştığımızı söyleyebiliriz.

Diversity Lab.I Çeşitlilik Çalışmaları tanıtımı faaliyetlerine de bir yandan devam ediyoruz. PWN ile iş birliği içinde olan Reklam Verenler Derneği’nin (RVD) üye şirketleri için Haziran ayında tanıtım sunumumuzu gerçekleştirdik. RVD üyesi Unilever ile ortak bir Diversity Lab.I çalışmasını hayata geçirmek bizi şimdiden heyecanlandırıyor.

Ekim ayında bizi heyecanlandıran bir gelişme de Mercer’ın Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça “When Women Thrive, Businesses Thrive” araştırmasına ülkemizden yüksek sayıda şirketin katılmasını sağlamak için onlarla yaptığımız stratejik iş birliği oldu. Araştırmanın sonuçları Mart 2020’de Davos’ta sunulacak ve sonrasında da ülke raporları yayınlanacak. Şimdiden Türkiye sonuçlarını merakla bekliyoruz.