Bülten – Mentörlük Çalışma Grubu

PWN İstanbul Mentorluk Çalışma Grubu olarak, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği kavramı ile uygulamalarını iş hayatına kazandırmak misyonumuz doğrultusunda, profesyonel hayatta kadınların güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak adına yapılandırılmış mentorluk programları gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her geçen yıl bir önceki yıla göre etki alanımızı genişleterek, süreç içerisinde aldığımız ileri bildirimleri de değerlendirerek mentorluk sürecinin katkısını ve verimliliğini artıracak şekilde çalışmalarımızı sürdürmek.

Bu kapsamda daha önceki yıllarda, yılda bir kez mentor ve mentee’lerin eşleştirilmesi ile başlayan ve 12 ay süren mentorlük programlarımızı online bir platforma (Mentornity) taşıyarak, mentee’nin ihtiyaçlarına göre eşleşmelerini belirleyebileceği esnek bir yapıya dönüştürdük.

Yeni mentorlük programında;

  • Çalışma grubumuzdaki deneyimli Koç’larımız / Mentor’lerimiz tarafından oluşturulmuş görüşme formatları, mentor – mentee sürecinin etkin bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamakta,
  • Mentor-mentee ileri bildirim formları, mentorlük sürecimizin etkinliğine katkı sunmakta,
  • Mentee’lerimiz, PWN İstanbul üyesi veya üye olmayan gönüllülerimizden oluşan gönüllü mentorlerimizi platform üzerinden görüntüleyerek, kendi gelişim alanları için uygun olan mentorü seçebilmekte,
  • Mentor-mentee eşleşmesi için önerilen görüşme sayısı altı olmakla birlikte, Mentee’ler ihtiyaçları doğrultusunda görüşme sayısı ve/veya mentör seçimi ile ilgili esnekliğe sahip olabilmekte.

2013 yılından bu yana 124 çifti, mentörlük programlarımızda buluşturduk. Online platformumuzda 58 gönüllü mentörümüz bulunuyor.

Mentor olarak, tecrübelerini yapılandırılmış bir program dahilinde paylaşmaya istekli yöneticilerimizin (10 yıl veya daha fazla deneyimi olan, erkek veya kadın, tercihen mentorluk-koçluk konularında akredite bir kurumdan eğitim almış) Mentorlük Çalışma Grubu ile iletişime geçmelerini bekliyoruz.

Akreditasyon

PWN İstanbul Mentorluk Programımız, EMCC’ye (European Mentoring & Coaching Council) tarafından akredite edildi. PWN İstanbul’da mentörlük yapan gönüllerimiz, tercih etmeleri durumunda mentörlüklerini EMCC’den akredite ettirebileceklerdir.

Mentor Destek Programları

PWN İstanbul olarak, Mentorlük eğitimlerimizi verebilmek amacıyla EMCC işbirliği ile iç eğitmenlerimiz “Mentorlük Eğiticinin Eğitimi” programına dahil edildi. İlkini 14 Mart 2019 tarihinde 18 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz, bu eğitimlerin sonuncusunu ise 11 Ekim 2019 tarihinde altı kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Mentörlük eğitimlerini, mentörlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca, mentorluk sürecinin katkısını ve verimliliğini arttıracak Mentör ve/veya Mentee destek programları üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Mentörlük çalışma grubuna dahil olarak bu çalışmalara destek vermek isteyen gönüllülerimizin, Mentorlük Çalışma Grubu ile iletişime geçmelerini bekliyoruz.

Hep Birlikte Daha Güçlüyüz…