Bülten – Pazarlama ve İletişim Çalışma Grubu

PWN İstanbul’u daha geniş kitlelere tanıtmak,  sahiplendiği “Cinsiyet Dengeli Liderlik” anlayışını geliştirmek ve bu anlayışı kurumlar ile bireylere taşımanın, yaygınlaştırmanın yollarını araştırmak üzere Nisan 2019’da çalışmalarımıza başladık.

Yola çıkarken belirlediğimiz amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz:

 • “Cinsiyet Dengeli Liderlik” konusunda PWN İstanbul’u ulusal lider bir STK olarak konumlandırmak ve tanıtmak
 • PWN İstanbul’un “Cinsiyet Dengeli İş Yaşamı” konusunda yürüttüğü temel faaliyet alanları, projeleri ve işbirlikleri için pazarlama ve iletişim stratejisini belirlemek, uygulamak
 • İletişim çalışmalarıyla cinsiyet dengesinin iş yaşamına katkısını vurgulamak
 • “Cinsiyet Dengeli İş Yaşamı” konusunda geliştirilmiş politika, araştırma, prosedür ve uygulamaları takip edip yorumlayarak, sosyal medya aracılığıyla ve gereğinde geleneksel medyayı da kullanarak bireyler ve kurumlar ile paylaşmak
 • PWN İstanbul’un bireysel ve kurumsal üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, ortak iş yapma kültürü için business networking’i geliştirmek
 • PWN İstanbul ve “Cinsiyet Dengeli İş Yaşamı” konusunda ilham, enerji ve bilgi veren içerikler yaratarak dijital ayak izini ve dijital itibarını artırmak
 • Global şehir network’leri ile etkileşim ve benchmark oluşturmak
 • PWN İstanbul için fikir önderleri, karar vericiler ve kanun koyucular nezdinde lobi faaliyetlerine destek olmak

Katılımcı gönüllü üye sayısı 30 kişiye ulaşan grubumuz, PWN İstanbul’un kamuoyuna vereceği ana mesajı “iş yaşamında cinsiyet dengesine liderlik etmek”  olarak belirledi. Bu doğrultuda çalışma grubumuzun amacı da PWN İstanbul markasını güçlendirirken, toplumda ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Bunun için alt  çalışma grupları oluşturarak, daha odaklı ve daha güçlü faaliyet gösterecek gönüllü destek alanları oluşturduk.

Çalışma Grubumuz Nelere Odaklandı?

 • Öncelikle grubu oluşturup, iş tanımı belirledi. Alt çalışma grupları oluşturularak, tanımlar oluşturuldu.
 • Diğer çalışma gruplarını tanımak ve tanıtmak, proje ve faaliyetleri hakkında bilgi almak amacıyla çalışma grubu liderleri pazarlama grubu toplantısına davet edildi ve her biri ayrı ayrı kendi gruplarını tanıttı. Ayrıca her birinin toplantılarına iştirak edilerek gruplar yakından tanınmaya çalışıldı.
 • Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi, Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça  2020 Araştırması, Diversity Lab gibi PWN İstanbul projelerine destek verildi.
 • Çalışma gruplarının işbirliği ve faaliyetlerini tanıtmak için sosyal medya sorumlusu ile zenginleştirici metinler ve içerikler paylaşıldı.
 • Çalışma gruplarının faaliyet alanları ile ilgili medyada röportaj, basın bülteni ve haberler yayınlanması sağlandı.
 • PWN İstanbul’u tanıtacak genel bir imaj reklamı kampanyası fikri üzerinde çalışmalara başlandı.
 • Yıllık e-bülten için tüm çalışma gruplarından yazı ve içerik çekilmesi süreci yönetildi ve gönüllü hazırlıkları yapıldı.
 • Yıllık faaliyet raporu için çalışmalara başlandı.

Biz güçlü, yaratıcı, canlı ve hızlı bir ekibiz…