Merter Özay


Özay Hukuk Bürosu kurucusu olan Merter Özay, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde tamamlamış olup Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde özel hukuk alanında devam ettiği doktora eğitimi tez aşamasındadır. Özellikle Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uyuşmazlıkların Çözümü İle Dava Takibi, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında çalışmakta olup, perakende, franchise, sendika, kira, kat karşılığı inşaat ve imar gibi hukuki müesseseler uzmanlık konularıdır.

Üniversite eğitiminden hemen sonra muhtelif hukuk bürolarında çalışmıştır. 2004 senesinden itibaren perakende, gayrimenkul gibi sektörlerdeki farklı yabancı sermayeli şirketlerde Hukuk Direktörlüğü, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler almıştır.

Merter Özay sektörel derneklerde aktif görev almış, mevzuat çalışmalarına katılmış, birçok seminerde eğitimler vermiştir. Özel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Yayınlanmış çeşitli hukuki makaleleri ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu üzerine yazmış olduğu bir kitap mevcuttur. Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka vekili de olan Özay, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.